Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studium Praktyk
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
pok. 404 - 405, IV piętro
tel.: 52 323 67 10; 52 323 67 11